Array

Vui lòng đợi chúng tôi đang chuẩn bị khuyến mãi tốt nhất cho bạn


Khuyến mãi sẽ sẵn sàng trong 7 giây

The Beacon. Shanghai SIPG racking up an impressive score beat Beijing Guoan 5:1, made four consecutive victories
2017-05-28


Tonight, in the 11th round of match for CSL, Shanghai SIPG racking up an impressive score beat Beijing Guoan 5:1.Both Wei Shihao and Wu Lei each scored two goal, Hulk’s long shot also make the merits.